Rapportera kopior

Vid anträffande av förfalskade produkter och onlinekopior av aimn's varumärke, vänligen rapportera det genom att följa stegen nedan.

  1. För att förhindra att förfalskade produkter och kopior säljs vidare online, rapportera det här.
  2. Fyll i formuläret med länk till intrånget av den förfalskade produkten. Vänligen ange din mejladress.
  3. När formuläret är korrekt ifyllt tar Coresearch sedan hand om ärendet så fort som möjligt.
Stort tack för ni hjälper oss på aim’n att ta bort förfalskningar och piratkopior av våra produkter.