Medlemsvillkor för the Dream Club

Gäller från och med 2022-07-01


 1. Allmänt

Dessa villkor gäller för the Dream Club, ett lojalitetsprogram skapat av Aim Apparel AB (org.nr. 556958 - 2207), nedan kallat Aim’n. Genom att registrera dig som medlem intygar du att du har den ålder som krävs för medlemskap alternativt att du har din vårdnadshavares medgivande till medlemskapet samt att du godkänner dessa medlemsvillkor.


 1. Ditt medlemskap

Ditt medlemskap hos Aim’n är kostnadsfritt och gäller på aimn.se. För att bli medlem måste du vara myndig. Om du har fyllt 16 år kan du bli medlem med din vårdnadshavares medgivande. Aim´n kan begära skriftlig bekräftelse på sådant medgivande. Medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas till någon annan. Ansökan om medlemskap sker på www.aimn.se//account/register. Som medlem har du ett konto hos oss där du kan se dina köp och redigera dina kontaktuppgifter. Du har också en personlig medlemssida där du kan se dina poäng, vilken medlemsnivå du befinner dig på, din poänghistorik, tjäna poäng och se vad du får på våra olika medlemsnivåer. 


Eftersom all vår kommunikation sker digitalt måste du uppge en e-postadress när du blir medlem hos Aim’n. Du ansvarar själv för att din e-post och dina kontaktuppgifter är uppdaterade. Medlemskapet är personligt och kan inte överföras på annan. Du är själv ansvarig för din aktivitet som sker på ditt medlemskonto och att det endast är du som har tillgång till dina inloggningsuppgifter.


 1. Förmåner, erbjudanden och kommunikation

Som medlem i Dream Club får du personligt anpassad kommunikation med såväl personliga som generella förmåner och medlemserbjudanden. Du får även anpassade produktrekommendationer, nyheter, inspiration, inbjudningar till tävlingar, event och undersökningar. Vi kommunicerar vanligtvis med dig via e-post, men också via sms, samt via annonsering på externa webbsidor såsom t.ex. Facebook. Du kan alltid avregistrera dig för en kommunikationskanal i de utskick vi gör.


Baserat på de uppgifter vi samlar in om dig t.ex. köphistorik, ålder, bostadsort och angivna preferenser gör vi analyser för att anpassa den kommunikation, de erbjudanden, förmåner, inspiration och produktrekommendationer som du erhåller från oss. Insikterna kan även användas för att utveckla vårt produkt- och tjänstesortiment. Genom våra analyser och insikter undviker vi att förmedla information till dig som du skulle kunna uppfatta som ointressant eller onödig. Aim’n förbehåller sig rätten att från tid till annan förändra de förmåner och erbjudanden som kan erhållas.


 1. Bonuspoäng

Du tjänar bonuspoäng bland annat genom att göra något av följande:

 • Skapa ett konto.
 • Handla hos oss (du får 1 poäng per spenderad 1 kr).
 • Lämna en recension.
 • Lämna in en av dina drömmar.
 • Följa oss på Instagram & TikTok.
 • Registrera dig för sms.

Poängen du tjänar när du handlar hos oss tilldelas först 30 dagar efter att du har lagt din order eller gjort ditt köp. Övriga poäng tilldelas när din åtgärd har utförts. För att få dina poäng måste du logga in med din mailadress och ditt lösenord. Det är upp till dig när och hur du vill använda dina poäng, de är giltiga i 12 månader från den dagen de tilldelades. Du använder dina poäng i kassan. När du är inloggad på ditt konto kan du se ett poängreglage i kassan, där du kan välja hur många poäng du vill använda som rabatt på din order. 

 

Värdet på din order måste vara minst 800 kr för att du ska kunna använda dina poäng. Det går inte att använda dina poäng samtidigt som använder en rabattkod. Bonusen kan inte lösas in mot kontanter. Poängen du tjänar in är personliga och kan inte överföras på annan person eller medlem. Om du returnerar en vara kommer poängen du tjänade vid köpet av den att dras av från ditt medlemskonto. 


Användningen av dina poäng fungerar olika i vår app och på vår hemsida. I appen har du endast möjlighet att välja mellan 4 fasta poängalternativ: 1000 poäng=100 kr rabatt, 2000 poäng=200 kr rabatt, 3000 poäng=300 kr rabatt och 5000 poäng=500 kr rabatt.

 

Poäng kan endast lösas in en gång och kan inte lösas in mot pengar eller presentkort. Poäng kan inte heller användas för köp som understiger rabattens värde.  Retur av varor följer Aim´s villkor för returer. Vid retur av en vara kommer endast det belopp som betalats för varan att återbetalas och inte summan inkluderat den erhållna rabatten. 


 1. Medlemsår

När du ansöker om medlemskap startar ditt Medlemsår om 12 månader (Medlemsåret). Din medlemsnivå baseras på hur mycket du handlat för under de senaste 12 månaderna. 


 1. Medlemsnivåer

Vi har tre olika medlemsnivåer i the Dream Club - se nedan. Vilka förmåner varje nivå innehåller kan du se på https://www.aimn.se/pages/dream-club.

 1. Dreamy - den här nivån är gratis att gå med i och du hamnar automatiskt på den här nivå när du skapar ett konto. 
 2. Dreamy Extra Creamy - för att nå vår andra nivå med ännu fler förmåner behöver du handla för minst 1500 kr/år. 
 3. Dreamy Super Supremely - för att nå vår högsta och mest förmånliga nivå behöver du handla för minst 3500 kr/år.

 1. Ändring av medlemsvillkor

Aim’n kan komma att göra uppdateringar/ändringar i medlemsvillkoren. I samband med ändring av medlemsvillkor kommer de uppdaterade villkor att publiceras på aimn.se. De vid var tid gällande villkoren finns tillgängliga på aimn.se. Om du inte godkänner villkoren har du alltid rätt att avsluta ditt medlemskap på så sätt som anges i punkt 7. 


 1. Giltighet och avslut av medlemskap

Ditt medlemskap gäller tills vidare. Du kan när som helst säga upp ditt medlemskap genom att kontakta vår kundservice (se kontaktuppgifter nedan). Ditt medlemskap avslutas senast 30 dagar efter det att vi mottagit meddelande om uppsägning. Om du avslutar ditt medlemskap eller om Aim’n säger upp ditt medlemskap förlorar du dina intjänade bonuspoäng samt de förmåner som följer med medlemskapet. 


Vid skälig misstanke om otillåten användning eller missbruk av våra tjänster, brott mot våra medlemsvillkor, bedrägerier eller andra liknande händelser och beteenden har Aim’n rätt att avsluta ditt medlemskap. Om du inte gjort någon aktiv handling som t.ex. gjort ett köp, loggat in på ditt konto, nyttjat erbjudande, deltagit i enkät, klickat på länk i e-post eller deltagit i en tävling på 36 månader, kommer ditt medlemskap automatiskt att avslutas.


 1. Behandling av personuppgifter 

Aim’n behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Personuppgiftsansvarig är Aim Apparel AB (org.nr. 556958-2207), Box 7116, 300 07 Halmstad. När du registrerar medlemskap, handlar eller i övrigt identifierar dig med ditt medlemskap lagras information om dina köp och hur du i övrigt använder våra tjänster. Aim’n behandlar personuppgifter om dig som medlem bl.a. för att tillhandahålla erbjudanden, medlemsförmåner och bästa möjliga service. För närmare information om hur och varför Aim’n behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har ber vi dig att ta del av vår Integritetspolicy som du hittar på www.aimn.se/pages/privacy-policy.


 1. Dina rättigheter

Du kan närsomhelst invända mot vår direktmarknadsföring och du kan när som helst avsluta ditt medlemskap (se ovan under punkt 8 Giltighet och avslut av medlemskap). Vid avslutat medlemskap kommer vi att radera de personuppgifter som är kopplade till ditt medlemskap, i enlighet med vår Integritetspolicy. Vi kan dock fortsätta att behandla vissa personuppgifter om dig när vi måste göra det enligt lag (t.ex. transaktionsdata enligt bokföringslagen) eller när vi har tvingande berättigade skäl att göra det (t.ex. när vi behandlar anonyma data i affärsutvecklingssyfte).


 1. Ansvarsbegränsning 

Aim’n är inte ansvarig för bristande uppfyllelse av sina åtaganden enligt medlemsvillkoren eller skada som beror på omständigheter utanför Aim’ns kontroll såsom, men inte begränsat till, lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, lockout eller annan liknande omständighet (sk. force majeure). Aim´n är inte heller ansvarigt för eventuella systemfel i lojalitetsprogrammet. Kontaktuppgifter:


Vid frågor om ditt medlemskap, kontakta oss på: 

Email: hello@aimn.com 


Eller:


Aim Apparel AB

Box 7116

300 07 Halmstad

Sweden


Companies register: Bolagsverket/Swedish Companies Registration

Company registration number: 556958 - 2207

VAT registration number: VAT NO. SE55695822070